ข่าวเครือข่ายสตรี

รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่อง “การจัดทำงบประมาณอย่างมีมิติหญิงชายและหลากหลายทางเพศ

รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่อง “การจัดทำงบประมาณอย่างมีมิติหญิงชายและหลากหลายทางเพศในส่วนของกองทุนเพื่อสังคมของสหภาพยุโรป (EU)-โอกาสที่เปิดออก ตัวอย่าง (ความสำเร็จ) และข้อจำกัด”(Conference on “Gender ...

ข้อตกลงร่วม 'การบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี'

ข้อตกลงร่วม "การบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" ระหว่างภาครัฐและเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทยข้อตกลงร่วม ...

ขอเชิญอ่านรายงานเวที

ขอเชิญอ่านรายงานเวที "สันติ ประชาธิปไตย"  ครั้งที่ 1 และ 2ได้ที่นี่รายงานเวที "สันติ ประชาธิปไตย"  ครั้งที่ ...

การประชุมนานาชาติประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

ขอเชิญอ่านรายงานการประชุมนานาชาติประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย กัมพูชา เวียดนาม) ว่าด้วยเรื่องนโยบายต่อสตรีระหว่างวันที่ ...

เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมฯ เข้าพบ กองทัพบกเื่พื่อติดตามผลสอบกรณีคลิบฉาว

เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมฯ เข้าพบ กองทัพบกเื่พื่อติดตามผลสอบกรณีคลิบฉาว ...

see all »

ระดมความเห็น

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Icon

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ควรถูกจัดตั้งอย่างไร? ...

ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์

Icon

เชิญสมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์ของ เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทยครับ ...

แจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงเว็บไซท์

Icon

สืบเนื่องจากการส่งมอบเว็บไซท์ (ดู การประชุมนัดส่งเว็บไซท์ เพิ่มเติม) ผมในฐานะตัวแทนบริษัท ซิมเพิล ซอฟแวร์ ดีไซน์ ...

see all »

เรื่องน่าสนใจ

RIO+20 ริโอ+20: อนาคตที่เราเรียกร้อง THE FUTURE WE DEMAND

RIO + 20 - THE FUTURE WE DEMAND ...

ร่างพรบ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ (VDO)

วิดีโอเกี่ยวกับร่างพรบ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศแบ่งเป็น 2 ตอน ...

ผู้บริหารหญิงระดับกลางทั่วโลกเฉลี่ยมีสัดส่วนอยู่ที่เพียง 20% ลดลงกว่าปี 2552

เป็นรายงานล่าสุดในปี 2554 (2011) ของบทรายงาน แกรนท์ ธอร์นตัน ธุรกิจสากล (Research ...

รายงานความคืบหน้าด้านสถานการณ์สตรีในประเทศต่างๆ ทั่วโลก : 2 ก.ค. 2554

Icon

เพื่อให้ทุกท่านได้ติดตามรายงานความคืบหน้าด้านสถานการณ์สตรีในประเทศต่างๆ ทั่วโลกผ่านรายงานความก้าวหน้าของยูเอ็นวีเมน  ที่ อ. ภาวดี ได้กรุณาส่ง link ให้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน  ...

Wives and daughters

Icon

A noticeable number of females related to leaders ...

see all »

การประชุม

ประชุมสมาชิกเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย ครั้งที่ 28

นัดหมายสมาชิกเพื่อการประชุมครั้งที่ 28 วันอังคารที่ 6 ธค. 54 เวลา ...

ประชุมคณะทำงานและสมาชิกเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมฯ

ขอเชิญคณะทำงานและสมาชิกเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมฯ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องที่ผู้ประสานงานแจ้งเรื่องขอลาออก และกำหนดแนวทางในการคัดเลือกสรรหาผู้ประสานงานคนใหม่ เพื่อทำหน้าที่ให้กับเครือข่ายต่อไป  โดยขอเชิญทุกๆ ท่านร่วมกันประชุมในงานสัมมนาปฏิบัติการระดับภูมิภาคภาคกลาง ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ...

นัดส่งเว็บไซต์

Icon

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 1 ตึก สค.(สำนักกิจการสตรีและครอบครัว) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ...

see all »

login